Waaruit bestaat de marketing omgeving?

In de marketing spreken we van verschillende omgevingen. Allereerst de micro omgeving. Dit zijn de krachten in het bedrijf zelf, die beheers en beïnvloed kunnen worden. Zij spelen zich af binnen de afdeling van het bedrijf. Denk hierbij aan financiën, inkoop, productie etc. Om duidelijk inzicht te krijgen in de micro omgeving, kun je deze gaan analyseren. Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod: de strategische uitgangspunten zoals de missie, visie en het huidige werkterrein. De financiële analyse waarbij je gaat kijken hoe het bedrijf er momenteel voor staat. De analyse van de R&D-afdeling: welke activiteiten en afdelingen dragen er het meeste bij aan waarde creatie en vernieuwing? Tot slot komt de marketinganalyse aan bod en ga je kijken naar de effectiviteit van het gevoerde marketingbeleid.

De meso omgeving

Dit is de omgeving die onbeheersbaar is, maar min of meer invloed heeft op de omgevingsfactoren buiten het bedrijf. Denk hierbij aan bedrijven in het distributiekanaal, consumentenmarkten, concurrenten en belangengroepen. Hierbij kennen we zes verschillende afzetmarkten. De consumentenmarkt, de wederverkopersmarkt, de institutionele markt, de overheidsmarkt en de internationale markt. Vervolgens kunnen de tussenhandelaren en tussenpersonen ook worden opgesplitst in vijf verschillende soorten. Dit zijn de tussenhandelaren en tussenpersonen in het algemeen, de wederverkopers, de logistieke dienstverleners, het marketingservice bureau en de financiële dienstverleners.

De macro omgeving

Bij de macro omgeving staan grotere maatschappelijke krachten centraal. Zij beïnvloeden de hele micro- meso-omgeving. Het gaat hierbij om verschillende krachten: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, ecologisch, technologisch en politiek-juridisch (DESTEP).

De totale marketingomgeving

Veel bedrijven zien de macro- en de meso-omgeving als elementen waar ze geen grip op hebben, maar dat is niet altijd waar. Er zijn namelijk ook genoeg bedrijven die wel van mening zijn dat ze er grip op hebben: de omgevingsmanagementvisie. Hierbij onderneemt de organisatie actie om de krachten in de marketingomgeving te beïnvloeden, in plaats van ze alleen in de gaten te houden en er op te reageren. Neem het heft in eigen hand met marketing.

Pascal