Marktdifferentiatie en positionering in de marketing

Wil je een nieuw product of een dienst op de markt brengen? Dan zijn er ontzettend veel stappen die gezet moeten worden voordat je product daadwerkelijk te koop is. Twee van deze stappen zijn het bepalen van de marktdifferentiatie en de positionering van je product.

Welke stappen moet je doorlopen

Marketing is enorm belangrijk en bij iedere stap die je zet komt deze term om de hoek kijken. Het operationeel marketingplan start met het bepalen van de doelgroep. Deze doelgroep marketing schetst een beeld van wie het product/dienst gaat afnemen. Vervolgens kijk je naar de marktsegmentatie. Verdeel de markt in verschillende groepen en kijk naar de behoeften, kenmerken en/of het gedrag. Een marksegment is een groep consumenten die ongeveer gelijk reageert op een bepaalde set marketingplannen. Bepaal vervolgens de doelgroep uit deze marktsegmenten. Welke groep is het meest aantrekkelijk om je op te richten? Wanneer je dit hebt bepaald komen we aan bij marktdifferentiatie en positionering

Positionering

Wanneer je hebt bepaald op welke markt je je gaat begeven, moet je een manier kiezen om het marktaanbod te positioneren. Welke positie wil je innemen in deze segmenten? Je moet een duidelijke en onderscheidende plaats van de organisatie in het hoofd van de afnemers realiseren. Zie het als een positie in het brein van je afnemers, hoe zien ze jou en je product ten opzichte van de concurrentie?

Marktdifferentiatie

Dit is eigenlijk de start van een goede positionering, je beging met marktdifferentiatie. Je moet je als bedrijf kunnen onderscheiden van de concurrentie. Dit kan met je marktaanbod en door de superieure waarde te leveren aan de klant. Neem hierbij de 4P’s mee. Door je prijs, product, plaats en promotie op orde te hebben maak je de marktdifferentiatie compleet.

Pascal